Управа градске општине Врачар

 • Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина градске општине, председник /председница градске општине и Веће градске општине;
 • Извршава одлуке и друге акте Скупштине градске општине, председника/председнице градскеопштине и Већа градске општине;
 • Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана/грађанки, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности градске општине;
 • Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине градске општине;
 • Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено градској општини;
 • Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина градске општине, председник/председница градске општине и Веће градске општине.

Управа градске општине има овлашћења у обављању управног надзора и  може:

 • наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
 • изрећи мандатну казну;
 • поднети пријаву надлежном органу за учињенo кривично дело и привредни преступ и поднети
 • захтев за покретање прекршајног поступка;
 • издати привремено наређење, односно забрану;
 • обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган надлежан;
 • предузети друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

 

Начелница Управе градске општине Врачар

Асја Муслибеговић, рођена 1981. године, дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. Завршила семинаре Кромер групе: „ПР корак даље ка комуникацији“ и „Савремено пословање и организација у 21. веку“, а добитница је и сертификата за курс „Legal Research and Writing”у организацији Правног факултета и УСАИД.

У органима општине Врачар ради од 2007. године, као сарадница у Кабинету и помоћница председника општине. Од 2009. године ради у Одељењу за грађевинске и комуналне послове градске општине Врачар као шефица Одсека за управно правне послове, заменица начелника и начелница Одељења. У августу 2015. постављена за начелницу Управе градске општине Врачар.

тел. 3081-432, е-пошта

 

Заменица начелнице Управе градске општине Врачар


Мр Драгана Ђорђевић рођена је 1964. године, дипломирала 1989. на Правном факултету Универзитета у Нишу. На Универзитету Ла Сапиенца у Риму магистрирала 2003. у области Управљање државом и хуманитарне активности, магистарском тезом „Слободе у Повељи основног права“. На истом универзитету завршила 2003. године  и специјалистичке студије Локалне и централне владе и волонтирала у пројекту Иновације и кохезије јавне администрације у региону Балкана. Завршила 2007. године Дипломатску академију Министарства спољних послова РС.

Од 1991. радила у ЈП ПТТ „Србија“, од 2002. године у Управи града Ниша, а затим као адвокатски приправник. Од 2004. године радила као помоћница директора Дирекције за управљање одузетом имовином и била ангажована као експерт на пројектима Амбасаде САД и ОЕБС. Од новембра 2012. радила у Генералном секретаријату председника РС, а у септембру 2015. постављена за заменицу начелнице  Управе градске општине Врачар. 

тел. 3081-432, е-пошта

 стандардно / увећано

ћирилица / latinica

мапа сајта

штампање стране

twit

Oзакоњење објеката Политика квалитета

Контролне листеПолитика квалитета

Грађански водич кроз буџет

Грађански водич кроз буџет

Одговорно и поштенo

Одговорно и поштен

 

Политика квалитета

На кафу са председницом

na kafu s predsednikom

Питајте председницу

pitajte predsednika

Грађевинске дозволе обједињена процедура

gradjevinska dozvola objedinjena procedura

 

kol centar

Наручите документа

telefonom email-om

Видео галерија

youtube

Сертификати

sertifikati

 

Урбанизам

Квалитет ваздуха на Врачару

atm

Омладинско позориште Дадов

atm

Информатор о раду градске општине Врачар

informator

 

Урбанизам

 

скупштина

Финансирање спорта

Спорт
<

Финансирање удружења

Удружења
>

 

НАЛЕД
-->

Конкурс за пројекте у култури

poziv za preduzetnike