Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове врши послове комуналне и грађевинске инспекције;


Комунална инспекција врши послове инспекцијског надзора у комуналној области над извршавањем закона и прописа града који се односе на:

  • обављање комуналних делатности;
  • коришћење чување и одржавање комуналних објеката;
  • уређивање града, јавних површина и добара у општој употреби;
  • одлучује о уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу са прописом града, као и друге послове утврђене законом и прописима града, осим оних послова који су законом и прописима града поверени комуналној инспекцији града;

Грађевинска инспекција врши послове:

  • инспекцијског надзора над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје Одељење за грађевинске и комуналне послове и врши надзор над коришћењем објеката у случајевима предвиђеним законом и предузима мере предвиђене законом;

Oдељење спроводи административна извршења из области комуналне и грађевинске инспекције и врши послове који се односе на:

  • праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
  • покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана/грађанки и од значаја за рад Одељења и Управе градске општине у целини;
  • израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине градске општине и њених радних тела, председника/председнице градске општине и Већа градске општине из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

Овде можете преузети: Програм уклањања објеката за II квартал 2016. године

Начелник
Небојша Кузмановић, тел. 3081-553, е-пошта

Заменик начелника
Драган Јанковић
, тел. 3081-523, е-поштастандардно / увећано

ћирилица / latinica

мапа сајта

штампање стране

twit

Oзакоњење објеката Политика квалитета

Контролне листеПолитика квалитета

Грађански водич кроз буџет

Грађански водич кроз буџет

Одговорно и поштенo

Одговорно и поштен

 

Политика квалитета

На кафу са председницом

na kafu s predsednikom

Питајте председницу

pitajte predsednika

Грађевинске дозволе обједињена процедура

gradjevinska dozvola objedinjena procedura

 

kol centar

Наручите документа

telefonom email-om

Видео галерија

youtube

Сертификати

sertifikati

 

Урбанизам

Квалитет ваздуха на Врачару

atm

Омладинско позориште Дадов

atm

Информатор о раду градске општине Врачар

informator

 

Урбанизам

 

скупштина

Финансирање спорта

Спорт
<

Финансирање удружења

Удружења
>

 

НАЛЕД
-->

Конкурс за пројекте у култури

poziv za preduzetnike