Одељење за општу управу

Одељење за општу управу врши послове који се односе на;

 • издавање и овера потврда о животу;
 • стручне, административне и техничке послове за органе који спроводе изборе за одборнике/одборнице у Скупштини градске општине и одређене стручне, административне и техничке послове за потребе Републичке изборне комисије у поступку одржавања избора;
 • стручне и административне послове који се односе на спровођење референдума грађана и друге облике непосредног учешћа грађана у обављању послова градске општине;
 • стручно-техничке послове за Комисију за попис становништва;
 • израду нацрта и предлога нормативних аката везаних за организацију и рад Управе градске општине;
 • административно извршење решења Центра за социјални рад градске општине;
 • попис имовине умрлих лица;
 • оверу потписа, рукописа и преписа;
 • послове Писарнице;
 • унапређење организације рада и модернизације Управе градске општине увођењем информатичке опреме;
 • праћење стања ажурности у решавању управних предмета у вршењу послова државне управе који су јој поверени;
 • праћење утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
 • покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана/грађанки и од значаја за рад Одељења и Управе градске општине у целини;
 • израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине градске општине и њених радних тела, председника/председнице градске општине, Већа градске општине и заштитника/заштитнице грађана/грађанки из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења

Начелница одељења
Гордана Маринковић, тел. 3081-556, е-пошта

Заменик начелнице одељења
Александар Ђорђевић, тел. 3081-538

, е-поштастандардно / увећано

ћирилица / latinica

мапа сајта

штампање стране

twit

Oзакоњење објеката Политика квалитета

Контролне листеПолитика квалитета

Грађански водич кроз буџет

Грађански водич кроз буџет

Одговорно и поштенo

Одговорно и поштен

 

Политика квалитета

На кафу са председницом

na kafu s predsednikom

Питајте председницу

pitajte predsednika

Грађевинске дозволе обједињена процедура

gradjevinska dozvola objedinjena procedura

 

kol centar

Наручите документа

telefonom email-om

Видео галерија

youtube

Сертификати

sertifikati

 

Урбанизам

Квалитет ваздуха на Врачару

atm

Омладинско позориште Дадов

atm

Информатор о раду градске општине Врачар

informator

 

Урбанизам

 

скупштина

Финансирање спорта

Спорт
<

Финансирање удружења

Удружења
>

 

НАЛЕД
-->

Конкурс за пројекте у култури

poziv za preduzetnike