Општинско правобранилаштво

Општинско правобранилаштво врши послове правне заштите имовинских права и интереса градске општине.

Општинско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима, органима управе и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса градске општине и њених органа и организација које немају својство правних лица, у својству законског заступника.

Општинско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима, органима управе и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса јавних предузећа и установа чији је оснивач градска општина, као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету градске општине, у својству пуномоћника.

Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, а једна од тих странака је градска општина, Општинско правобранилаштво ће заступати градску општину.

Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, које према закону и овој одлуци заступа Општинско правобранилаштво, а ниједна од тих странака није градска општина, Општинско правобранилаштво ће заступати странку која је иницирала покретање поступка.

Општинско правобранилаштво приликом закључивања уговора које закључује градска општина даје правна мишљења на испуњеност законом прописаних услова у вези са појединачним уговором.

Општинско правобранилаштво може давати мишљења у вези са правним питањима која су од значаја за рад, поступање и одлучивање органа и организација градске општине, а односе се на спречавање штетних имовинско-правних последица, које могу настати за органе и организације и то на иницијативу тих органа и организација.

Јавни правобранилац
Биљана Мировић, тел. 3081-460, е-пошта

Заменици јавног правобраниоца:
Драгана Ивовић Давидовић, тел. 3081-461, е-пошта
Ђорђе Аврамовић, тел. 3081-458стандардно / увећано

ћирилица / latinica

мапа сајта

штампање стране

twit

Oзакоњење објеката Политика квалитета

Контролне листеПолитика квалитета

Грађански водич кроз буџет

Грађански водич кроз буџет

Одговорно и поштенo

Одговорно и поштен

 

Политика квалитета

На кафу са председницом

na kafu s predsednikom

Питајте председницу

pitajte predsednika

Грађевинске дозволе обједињена процедура

gradjevinska dozvola objedinjena procedura

 

kol centar

Наручите документа

telefonom email-om

Видео галерија

youtube

Сертификати

sertifikati

 

Урбанизам

Квалитет ваздуха на Врачару

atm

Омладинско позориште Дадов

atm

Информатор о раду градске општине Врачар

informator

 

Урбанизам

 

скупштина

Финансирање спорта

Спорт
<

Финансирање удружења

Удружења
>

 

НАЛЕД
-->

Конкурс за пројекте у култури

poziv za preduzetnike