Служба за финансијске и заједничке послове

Служба за финансијске и заједничке послове врши стручне послове везане за финансијско-материјално пословање у оквиру средставапланираних буџетом за финансирање рада директних корисника буџетских средстава (Скупштине градске општине, председника градске општине, Већа градске општине, Управе градске општине, Јавног правобранилаштва градске општине и Заштитника грађана градске општине) и ЈП "Пословни простор Врачар" као индиректног корисника буџетских средстава и то:

  • припрему и израду предлога финансијских планова, припрему и комплетирање документације за извршавање финансијских планова, као и припрему захтева и налога за плаћање, извршавање задатака који се односе на управљање имовином за коју је одговорна Служба, вођење помоћних књига и евиденција за директне кориснике буџетских средстава и ЈП ''Пословни простор Врачар'', усклађивање података са главном књигом трезора и састављање периодичних и годишњих извештаја и завршних рачуна директних корисника буџетских средстава, састављање консолидованог завршног рачуна, као и друге финансијско-материјалне послове; вођење персоналне евиденције и стручне послове у вези са радним односимакао и обрачун зарада;
  • коришћење биротехничких средстава опреме;
  • коришћење и одржавање зграде и простора и обезбеђење других услова рада за директне кориснике буџета;
  • послове спровођења јавних набавки и све друге стручне послове у области јавних набавки који се односе на учествовање у припреми интерних нормативних аката из области јавних набавки, доношење Плана јавних набавки, подношење извештаја о јавним набавкама и сл;
  • организовање и спровођење превентивних и других мера заштите од пожара;
  • друге послове утврђене законом и другим прописима и послове по налогу начелника/начелнице Управе градске општине.

Начелник
Бојан Мандић, тел: 3081-539, е-пошта

Заменик начелника
Милорад Рајковић, тел: 3081-578, е-поштастандардно / увећано

ћирилица / latinica

мапа сајта

штампање стране

twit

Oзакоњење објеката Политика квалитета

Контролне листеПолитика квалитета

Грађански водич кроз буџет

Грађански водич кроз буџет

Одговорно и поштенo

Одговорно и поштен

 

Политика квалитета

На кафу са председницом

na kafu s predsednikom

Питајте председницу

pitajte predsednika

Грађевинске дозволе обједињена процедура

gradjevinska dozvola objedinjena procedura

 

kol centar

Наручите документа

telefonom email-om

Видео галерија

youtube

Сертификати

sertifikati

 

Урбанизам

Квалитет ваздуха на Врачару

atm

Омладинско позориште Дадов

atm

Информатор о раду градске општине Врачар

informator

 

Урбанизам

 

скупштина

Финансирање спорта

Спорт
<

Финансирање удружења

Удружења
>

 

НАЛЕД
-->

Конкурс за пројекте у култури

poziv za preduzetnike